Eğitim TeknolojileriGenelIT

İstek Akıllı Kampüs Kartı

İstek Akıllı Kampüs Kart, İstek Okulları öğrencileri ve akademik/idari personeli tarafından yerleşke içi geçiş sistemlerinde ve kampüsler dahilinde sunulan hizmetlerde kullanılan kurumsal kimlik kartıdır (Mifare kart) .

Örnek:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip

Nerelerde kullanılır?

Kampüs Kart;

Yerleşke girişlerinde, PDKS lerde

Kampüslerin tüm yemekhanelerinde*,

Öğrencilerin turnike geçişlerinde

Yazıcılarda

Kapı girişleri ve asansörlerde

Akıllı tahtalarda MS Windows oturumu açarken

Sınıflarda akıllı yoklama yapılırken

Ziyaretçi girişlerinde

Kahve, çay, buzdolabı otomatlarında

Çeşitli projelerde kullanılır.

Anaokulu öğrencilerimiz sabah, öğle ve ikindi olmak üzere günde 3 öğün yemekhaneden yararlanabilirler. 

Ortaokul ve lise öğrencilerimiz ise öğle olmak üzere günde 1 kere (ücretli) yemekhaneden faydalanabilirler.

Kampüs Kart türleri nelerdir?

Öğrenci Kimlik Kartı

Bütün İstek öğrencilerine verilir.

Akademik Personel Kimlik Kartı

Bütün personeller, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler, eğitim-öğretim planlamacıları ile MEB kapsamında gelen akademisyenlere verilir.

İdari Personel Kimlik Kartı

Kampüslerimizde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli idari personel ile Maliye Bakanlığı vizeli geçici ve sürekli işçilere verilir.

Geçici Kart

Kurumumuza dışarıdan gelen ziyaretçilerimize, girişte ziyaretçi kartı niteliğinde bir geçici kart verilir.

Yaz Kış Okulu

Kurumumuza dışarıdan gelen Yaz/Kış okulu ziyaretçilerimize, İstek Akıllı kart verilir.

Veli

Kurumumuzda anaokulu ve ilkokulda bazı velilerimize İstek Akıllı kart verilir.

Aynı statüde birden fazla kart kullanılamaz.

Nasıl temin edilir?

Kampüslerimize yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile kampüslere gelen öğrenciler için başvuru yapılmaksızın kart basımı yapılır ve ilgili kademe müdürümüze iletilir. Akademik takvime göre (http://takvim.istek.k12.tr) kayıtlanma tarihinden itibaren 2 gün içinde kart basımı tamamlanır. Bu süreçte, kullanıcılarımız kendi kurumsal email adresinden bilgiislem@istek.k12.tr adresine kart basımının hangi aşamada olduğu veya ne zaman teslim alınabileceği ile ilgili bilgi alabilir. 

Öğrenciler kartlarını ilgili birimden kimlik fotokopilerini ve kimliğin aslını ibraz ederek imza karşılığında teslim alırlar.

Kampüslerimizde göreve başlayan akademik ve idari personel için başvuru yapılmaksızın 1 gün içinde kart basımı yapılır.  Kişiler basımı tamamlanan kampüs kartlarını ilgili IT görevlisinden kimlik fotokopilerini ve kimliğin aslını ibraz ederek teslim alırlar.

Misafir akademik personelin geçici kart temin edebilmeleri için görevlendirme yazıları ile birlikte Bilgi İşlem Birimine müracaat etmeleri gerekir.

*** Kampüs kart basılabilmesi için İYS sisteminde uygun formatta fotoğraf bulunması ayrıca T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü online sorgulama kayıtlarında T.C. kimlik no/yabancı kimlik no/vergi kimlik no bilgisinin (KPS) ve güncel nüfusa dayalı adres kaydının (ADNKS) sistemde bulunması gerekir. Bilgilerinde eksiklik / hata bulunan kişilerin kampüs kartlarının basımı gerçekleştirilemez. Gerekli güncellemenin yapılabilmesi için kart basımında sorun yaşayan kişilerin bilgi işlem departmanına başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin/personelin kart talebi

İkamet tezkerelerini henüz al(a)mamış yabancı uyrukluların kart talebi yapabilmeleri için Vergi Dairesi şubelerinden vergi kimlik numarası edinmeleri ve bu vergi kimlik numarası ile Akademik/İdari personel kartı için Personel Daire Başkanlığına; Öğrenci kartı için Birim Öğrenci İşlerine Vergi numarası ve Yöksis numarasını sisteme işletmesi gereklidir. İkamet tezkeresi alındıktan sonra güncel kimlik numarasının ilgili Bilgi İşlem biriminden güncelleştirtmesi gerekmektedir. 

İkamet tezkeresi bulunan yabancı uyrukluların https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden 99.. ile başlayan yabancı kimlik numaralarını öğrenerek yabancı kimlik numaraları kart basımı gerçekleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler kartlarını ilgili bilgi işlem biriminden pasaportlarını ibraz ederek teslim alırlar.

Geçerlilik süresi nedir?

Öğrenci kimlik kartlarının geçerlilik süresi öğrencinin mezuniyeti / ilişiğinin kesilmesi ile, akademik/idari/süreli idari personel kimlik kartlarının geçerlilik süresi kişinin kurumdan ayrılması ile sona erer. Geçerlilik süresi dolan kartlar kampüslerimizde hizmetlerde kullanılamaz.

Avantajları nelerdir?

Kampüs kart kullanıcıları, yemekhane hizmetlerinden yararlanırlar. Turnikelerde kullanılabilir. 

Nasıl para yüklenir?

Antalya’ daki kampüslerimizde öğrencilerimizin kartlarına velilerimiz Pasingo uygulamasını yükleyerek kantin ve yemekhanelerde kolaylıkla alış veriş yapabilirler. 

Kayıp/çalıntı/arıza/yenileme durumlarında ne yapılması gerekir?

1. Okulumuzdaki “kartımı kaybettim” ödeme noktasına gidilir, kayıt memuruna başvuruda bulunulur,

2. Kredi kartından veya nakit olarak 20 TL ödenir ve kart başvurusunda bulunulur, yetkili kişi kayıt sistemine bu talebi girer.

3. Bu işlemler yapıldıktan sonra basım süreci başlar, kart IT tarafından basılır ve kullanıcının bağlı olduğu kademenin okul idarecisine kart 1 gün sonra iletilir. Kullanıcımız kartını buradan teslim alabilir. 

Bir cevap yazın