Eğitim Teknolojileri

ISTEK Okulları İnternet ve Bilgisayar Kullanım Politikası

Bu kullanım politikası İSTEK OKULLARI ağ hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılara uygulanan kuralları tanımlar. Kullanıcılar; öğrenciler, akademik personel ve İSTEK OKULLARI çalışan diğer personeldir.

Yerel Alan Ağı, İstek okulları dahilinde bölüm,  birim, bina ve kampüs düzeyinde bilişim kaynaklarını bir ağ yapısı ile birbirine bağlayan ve internet erişimini sağlayan ağdır. İstek Okulları öğrencilerine, öğretim üyelerine ve çalışanlarına hizmet vermektedir. Bu hizmetin kullanım önceliği akademik eğitim amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri içindir. Ağ güvenliğinin sağlanması ve daha etkin kullanımı için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir.

İSTEK Okulları Yerel Alan Ağı Kullanım Esasları:
 1. İstek Okulları Yerel Alan Ağı sadece eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel  amaçlar için tasarlanmıştır.
 2. İstek Okulları Yerel Alan Ağına, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz.
 3. İstek Okulları Yerel Alan Ağını kullanan bölüm veya birimler bu kaynakların kullanımı ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş sayılırlar. Kullanıcıların yarattığı giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu konuda sorun yaşandığında BİM’den (Bilgi İşlem Müdürlüğünden) gelen uyarıları değerlendirip, aykırı ve istenmeyen trafiği yaratan kullanıcı (personel veya öğrenci)  uyarılmalıdır.
 4. Warez siteler gibi yasal olmayan video içerikli sitelere giriş engellenmiştir. Kullanıcılarımız sadece yasal olan, açılması gerektiğini düşündüğü, eğitim içerikli video içeren web sitelerinin açılması için IT ye talep edebilir, IT de değerlendirilip site erişime açılacaktır.
 5. Bölüm veya birimler; BİM’in binalarında kurduğu kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler yapmamalı, ihtiyaç durumunda BİM ile irtibata geçerek gerekli değişiklikler karşılıklı bilgilendirme ve onay sonucunda yapılmalıdır.
 
İSTEK Okulları Yerel Alan Ağı aşağıdaki amaçlar için kullanılamaz:
 1. Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta göndermek (SPAM iletiler);
 2. Başka bir kullanıcının posta adresini, o kullanıcının izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;
 3. Peer-to-peer dosya paylaşım programlarını BİM’in izin verdiği bilgisayarların dışında kurmak ve kullanmak;
 4. BİM hizmetlerinin kalitesini düşürecek veri trafiği oluşturmak;
 5. Yasaklanmış materyali, örneğin çirkin, müstehcen yada uygunsuz resimleri üretmek ya da dağıtmak;
 6. Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz endişe yaratacak materyali üretmek ve dağıtmak;
 7. İftira ve karalama mahiyetinde materyal üretimi yapmak ve dağıtmak;
 8. Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi) iletmek/yayınlamak/dağıtmak;
 9. 5651, 5846, 6698 sayılı kanunlara aykırı sitelere girmek yasaktır.
 10. Diğer kullanıcılara ait giriş kodlarını elde etmeye veya yaymaya çalışmak;
 11. Yerel, ulusal, uluslararası bilgisayarları veya hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz kullanmak;
 12. Kasıtlı olarak yapılan aşağıdaki tip uygulamalar;

a.   Diğer kullanıcılara ait verileri bozmak ya da zarar vermek, gizlilik hakkını ihlal etmek;

b.   Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz ve çalışmaları bozmak;

c.   Kasten ya da zayıf güvenlik nedeni ile bir bilgisayarın herhangi bir bilgisayar virüsü, bilgisayar solucanı, trojan, casus program ya da herhangi diğer bir istenmeyen program ile enfekte edilmesine sebep olmak;

İSTEK Okulları Kablosuz Ağı kullanım esasları:

Yukarıdaki kurallara ek olarak;

 1. Okulumuzun ağ kaynaklarının kurumumuz dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da kurum dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini kurum içindeymis gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır.
 2. Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, port-network taraması vb.) yasaktır.
 3. 5651, 5846, 6698 sayılı kanunlara aykırı sitelere girmek yasaktır.
 4. Webden eğitim kanalları dışında youtube ve vimeo dışında bir canlı yayın izlemek, Canlı TV, Canlı radyo gibi canlı yayın kanalları izlemek engellenmiştir.

İSTEK Okulları Bilgisayarlarda uygulama kurulması hakkında kullanım esasları:

Kurumsal her yapıda olduğu gibi bizde de bilgi güvenliği ve yönetimi konusuyla ilgili bir program yükleme ve sistemsel değişiklikleri yapma işlemleri IT nin kontrolünde olması gereklidir. Güvenlik sebebiyle IT departmanımızın bilgisi dışında herhangi bir cihazda bir uygulama yüklenilmemesi rica olunur. Bir uygulama yüklenmesi gerektiğinde IT uzmanlarımız kullanıcılarımıza uzaktan bağlanıp işlem yapabilmektedirler.

Uygulama
 1. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf, yukarıda ifade edilen maddelerde belirtilen kurallara uygun olarak ve kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak koşulu ile, BİM’in İstek Okulları Ağı kullanımını kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.
 2. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf, yasaklanmış kullanım farkedildiği takdirde BİM’in ağ servislerini kullanıcıya kapatabileceğini kabul eder.
 3. BİM sektörde  meydana gelebilecek yasal değişimleri gözönünde tutarak kullanım esaslarını  herhangi bir zaman değiştirme hakkını sahiptir.
 4. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf İstek Okulları Ağını kullandığı süre içinde bu esasları  tam olarak anladığını, tanıdığını ve bu yükümlülüklere uyacağını kabul eder.
Laboratuar Kullanım Kuralları
 1. Laboratuvarlara yiyecek, içecek sokmak yasaktır. Çalışma ortamları temiz ve düzenli tutulmalıdır.
 2. Laboratuvarlarda sigara v.b tütün ürünlerin kullanılması yasaktır.
 3. Laboratuvarların sessiz ve sakin ortamını bozacak yüksek sesle konuşma, tartışma yapılması yasaktır.
 4. Laboratuvarlarda ki bilgisayarları birden fazla kişi tarafından kullanılması yasaktır.
 5. Laboratuvarlarda oyun oynamak yasaktır.
 6. Toplum ahlak kurallarına uymayan, diğer kullanıcıları rahatsız edici içerik barındıran web sayfalarına giriş yasaktır.
 7. Laboratuvarda bulunan bilgisayarların donanımlarına zarar verecek davranışlarda bulunmak yasaktır.
 8. Bilgisayarların işletim sistemlerini ve kurulu yazılımların çalışmasını engelleyici davranışlarda bulunmak yasaktır.
 9. BİM’in güvenlik sistemlerine girmeye çalışmak, konfigürasyonlar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmak yasaktır.
 10. Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta (SPAM iletiler) göndermek yasaktır.
 11. Kişilik haklarını zedeleyici, hakaret içeren e-posta göndermek yasaktır.
 12. Başka bir kullanıcının posta hesabını, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak yasaktır.
 13. Her kullanıcı kendi hesabından ve şifresinden sorumludur.
 14. Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi) kopyalamak/iletmek/yayınlamak/dağıtmak yasaktır.
 15. USB bellekler kullanılmadan önce virüs için kontrol edilmelidir.
 16. Laboratuvar malzemelerini, masa, sandalye ekipmanlarını zarar verici şekilde kullanmak yasaktır.
Uygulama

BİM gerçekleşen eylemin, yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi/kurumlara verilen zararın boyutuna, tekrarına göre aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

1. Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır.

2. Kullanıcının BİM laboratuvarlarına giriş sınırlı veya sınırsız süre kapatılabilir.

3. Disiplin yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

Bir cevap yazın